ELISA Grade Chick Type I Collagen, 0.5 mg/ml x 1ml

ELISA Grade Chick Type I Collagen, 0.5 mg/ml x 1ml

国外原装进口,产品货期咨询客服!

货号: Chondrex-1001 品牌: Chondrex 标签: 免疫学研究

规格信息

品牌:

Chondrex

CAS:

N/A

规格:

0.5 mg/ml x 1 ml

货期:

现货1-3天,期货30天!