Cytiva思拓凡非针头式滤器 Mini-UniPrep,过滤器

欢迎访问Cytiva思拓凡官网了解更多信息,上海金畔生物科技有限公司代理Cytiva思拓凡产品,欢迎咨询了解更多产品信息

过滤器

Cytiva非针头式滤器 Mini-UniPrep

Cytiva思拓凡非针头式滤器 Mini-UniPrep,过滤器
品牌 厂商性质 产地 货期
Cytiva 生产商 美国 现货

询价

产品参数
货号 规格 CAS号 操作
UN503NPERC MUP 0.2uM RC 1000/PK 20909.00 询价
UN503NPURC MUP 0.45uM RC 1000/PK 23353.00 询价
UN503NPUDPP MUP 0.45uM DPPP 1000/PK 28003.00 询价
UN203NPUDPP MUP 0.45uM DPPP 100/PK 3396.00 询价
UN503NPUPES MUP 0.45uM PES 1000/PK 28003.00 询价
UN203NPUPES MUP 0.45uM PES 100/PK 3396.00 询价
UN203NPEPES MUP 0.2uM PES 100/PK 3396.00 询价
UN503NPUAQU MUP 0.45uM PVDF 1000/PK 28271.00 询价
UN503NPUGMF MUP 0.45uM GMF 1000/PK 28003.00 询价
UN203NPUGMF MUP 0.45uM GMF 100/PK 3396.00 询价
UN203NPURC MUP 0.45uM RC 100/PK 3396.00 询价
UN203NPERC MUP 0.2uM RC 100/PK 3396.00 询价
UN503NPUPP MUP 0.45uM PP 1000/PK 15035.00 询价
UN203NPUPP MUP 0.45uM PP 100/PK 1819.00 询价
UN203NPEPP MUP 0.2uM PP 100/PK 3425.00 询价
UN503NPUORG Mini-Uniprep非针式滤器 12*32mm 0.45um PTFE膜 1000个/包 15161.00 询价
UN203NPUORG Mini-Uniprep非针式滤器 12*32mm 0.45um PTFE膜 100个/包 1819.00 询价
UN503NPEORG MUP 0.2uM PTFE 1000/PK 28271.00 询价
UN503NPEPP MUP 0.2uM PP 1000/PK 28271.00 询价
UN203NPEORG MUP 0.2uM PTFE 100/PK 1819.00 询价
UN203NPUAQU MUP 0.45uM PVDF 100/PK 3425.00 询价
UN503NPEAQU MUP 0.2uM PVDF 1000/PK 28271.00 询价
UN203NPEAQU MUP 0.2uM PVDF 100/PK 3425.00 询价
UN503NPUNYL MUP 0.45uM NYL 1000/PK 28271.00 询价
UN203NPUNYL MUP 0.45uM NYL 100/PK 1839.00 询价
UN503NPENYL MUP 0.2uM NYL 1000/PK 28271.00 询价
UN203NPENYL MUP 0.2uM NYL 100/PK 3425.00 询价
UN203APEPES MUP AMB 0.2uM PES 100/PK 19400.00 询价
UN203APUNYL MUP AMB 0.45uM NYL 100/PK 19400.00 询价
UN203APENYL MUP AMB 0.2uM NYL 100/PK 19400.00 询价
UN203APEORG MUP AMB 0.2uM PTFE 100/PK 19623.00 询价
UN203APUAQU MUP AMB 0.45uM PVDF 100/PK 19400.00 询价
UN203APEAQU MUP AMB 0.2uM PVDF 100/PK 19400.00 询价
UN203APUGMF MUP AMB 0.45uM GMF 100/PK 19400.00 询价
UN203APUDPP MUP AMB 0.45uM DPPP 100/PK 19400.00 询价
UN203APUPP MUP AMB 0.45uM PP 100/PK 19400.00 询价
UN203APEPP MUP AMB 0.2uM PP 100/PK 19400.00 询价
UN203APUORG MUP AMB 0.45uM PTFE 100/PK 20917.00 询价
US203APUNYL MUP AMB SS 0.45uM NYL 100/PK 19699.00 询价
US503NPENYL MUP SS 0.2uM NYL 1000/PK 29171.00 询价
US203NPENYL MUP SS 0.2uM NYL 100/PK 4168.00 询价
US203NPUPES MUP SS 0.45uM PES 100/PK 4168.00 询价
US503NPEPES MUP SS 0.2uM PES 1000/PK 29171.00 询价
US203NPEPES MUP SS 0.2uM PES 100/PK 4168.00 询价
US503NPUAQU MUP SS 0.45uM PVDF 1000/PK 29171.00 询价
US503NPUGMF MUP SS 0.45uM GMF 1000/PK 29171.00 询价
US203NPUGMF MUP SS 0.45uM GMF 100/PK 4168.00 询价
US503NPUDPP MUP SS 0.45uM DPP 1000/PK 29171.00 询价
US203NPUDPP MUP SS 0.45uM DPP 100/PK 4168.00 询价
US503NPUPP MUP SS 0.45uM PP 1000/PK 29171.00 询价
US203NPUPP MUP SS 0.45uM PP 100/PK 4168.00 询价
US503NPEPP MUP SS 0.2uM PP 1000/PK 29171.00 询价
US203NPEPP MUP SS 0.2uM PP 100/PK 4168.00 询价
US503NPEAQU MUP SS 0.2uM PVDF1000/PK 29445.00 询价
US203NPUAQU MUP SS 0.45uM PVDF 100/PK 4168.00 询价
US203NPEAQU MUP SS 0.2uM PVDF 100/PK 4221.00 询价
US203NPUNYL MUP SS 0.45uM NYL 100/PK 4168.00 询价
US503NPUORG MUP SS 0.45uM PTFE 1000/PK 29171.00 询价
US203NPUORG MUP SS 0.45uM PTFE100/PK 4168.00 询价
US503NPEORG MUP SS 0.2uM PTFE1000/PK 29445.00 询价
US203NPEORG MUP SS 0.2uM PTFE 100/PK 4168.00 询价
产品介绍

Mini-UniPrep 是一个容量为0.4ml的套管和活塞组装而成。活塞的底部有一层过滤膜,顶部是预先固定好的帽/盖片。操作时,将样品先放入套管内,然后将柱芯的滤膜一端插入套管并加压,滤器在正压作用下从下往上透过了规模进入柱芯。空气排气小孔被排出,直到锁环将整个装置密封。几秒内, Mini-UniPrep 即可被放入2ml 样瓶的自动进样器中,待进样操作。
此滤器可手动操作也可使用加压器。加压器可一次性处理6个样品,缩短了样品处理时间,降低了手部受力的风险。Mini-UniPrep 适用于12 × 32 mm 自动进样,也可用针头刺破盖片,将样品抽出再手动注入分析仪器中。

特点和优点

. 整个过滤试验流程只需一个滤器就可完成,节省了1/3的样品制备时间

. 滤膜孔径选择范围可从0.2到0.45μm满足特定的样品过滤需求

. 与主流进样器兼容

. 仅需要少量的消耗品,成分最高可降低40%

选择指南

样品类型 适合的 Mini-UniPrep 过滤介质
高颗粒含量液体 玻璃微纤维 (GMF)
水相/有机相样品,PH 3~10 尼龙 (NYL)
常规过滤介质/含溶剂样品 聚丙烯 (PP)
化学腐蚀性溶液 聚四氟乙烯 (PTFE)
需低蛋白吸附的生物样品 再生纤维素膜 (RC) 或聚醚砜(PES)
水相/有机相溶液 – 低非特异性蛋白结合 聚偏二氟乙烯 (PVDF) 或再生纤维素膜 (RC)
水相/有机相溶液– 高流速和高载量 深度过滤聚丙烯(Depth PP or dpPP)

技术参数

尺寸 构成材料 管身和盖子 过滤膜 隔膜 过滤容积 参照压缩力 最高操作温度
与12 × 32 mm小瓶大小相同 聚丙烯 可选 PTFE包被的硅树脂 0.4 mL 大约18 lbs/8.2 kg 120°F (50°C)

,

Cytiva非针头式滤器 Mini-UniPrep信息由上海金畔生物科技有限公司为您提供,如您想了解更多关于Cytiva非针头式滤器 Mini-UniPrep报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。

注:该产品未在中华人民共和国食品药品监督管理部门申请医疗器械注册和备案,不可用于临床诊断或治疗等相关用途