ADVANTEC直径142mm不锈钢过滤器KS-142

ADVANTEC直径142mm不锈钢过滤器

简要描述:

ADVANTEC直径142mm不锈钢过滤器不锈钢加压过滤器 KS- Series
1.KS-口-Series
适用於灭菌过滤组织培养液,血液分离液及过滤计数器用溶液,溶剂及光阻剂。
2.KS-口-ST Series
為卫生级过滤器适用於无菌过滤热敏感的溶液,细菌培养液,血清及气体。
3.耐压:In 7Kg/cm2,Differential 3Kg/cm2。

不锈钢加压过滤器 KS- Series
1.KS-口-Series
适用於灭菌过滤组织培养液,血液分离液及过滤计数器用溶液,溶剂及光阻剂。
2.KS-口-ST Series
為卫生级过滤器适用於无菌过滤热敏感的溶液,细菌培养液,血清及气体。
3.耐压:In 7Kg/cm2,Differential  3Kg/cm2。

ADVANTEC直径142mm不锈钢过滤器

 

上海金畔生物科技有限公司