Cytiva思拓凡 Puradisc 针头式滤器,针式过滤器

欢迎访问Cytiva思拓凡官网了解更多信息,上海金畔生物科技有限公司代理Cytiva思拓凡产品,欢迎咨询了解更多产品信息

针式过滤器

Cytiva Puradisc 针头式滤器

Cytiva思拓凡 Puradisc 针头式滤器,针式过滤器
品牌 厂商性质 产地 货期
Cytiva 生产商 美国 现货

询价

产品参数
货号 规格 CAS号 操作
6771-1304 PURADISC 13/0.45 CA 100/PK 2682.00 询价
6806-1316 PURADISC 13/1.6 GF/A 500/PK 11737.00 询价
6827-1315 PURADISC 13/1.5 934AH 100/PK 2742.00 询价
6820-1316 PURADISC 13/1.6 GF/A 100/PK 2762.00 询价
6818-1304 PURADISC 13/0.45 GMF 500/PK 14092.00 询价
6768-1302 Puradisc针式滤器 13mm 0.2um NYL膜 2000个/包 33666.00 询价
6789-1304 PURADISC 13/0.45 NYL 100/PK 1193.00 询价
6789-1302 PURADISC 13/0.2 NYL 100/PK 1146.00 询价
6768-1304 Puradisc针式滤器 13mm 0.45um NYL膜 2000个/包 33667.00 询价
6790-1304 PURADISC 13/0.45 NYL 500/PK 5580.00 询价
6790-1302 PURADISC 13/0.2 NYL 500/PK 5580.00 询价
6789-1301 PURADISC 13/0.1 NYL 100/PK 2762.00 询价
6781-1304 PURADISC 13/0.45 PES 500/PK 14087.00 询价
6782-1304 PURADISC 13/0.45 PES 100/PK 2762.00 询价
6782-1302 PURADISC 13/0.2 PES 100/PK 2762.00 询价
6785-1302 PURADISC 13/0.2 PP 500/PK 14231.00 询价
6766-1302 PURADISC 13/0.2 PTFE 2000/PK 33666.00 询价
6784-1350 PURADISC 13/5.0 PTFE 100/PK 1839.00 询价
6784-1302 PURADISC 13/0.2 PTFE 100/PK 2762.00 询价
6784-1301 Puradisc针式滤器 13mm 0.1um PTFE膜 100个/包 2767.00 询价
6784-1304 PURADISC 13/0.45 PTFE 100/PK 2762.00 询价
6766-1304 Puradisc针式滤器 13mm 0.45um PTFE膜 2000个/包 31599.00 询价
6765-1304 Puradisc针式滤器 13mm 0.45um PVDF膜 2000个/包 33667.00 询价
6779-1304 Puradisc针式滤器 13mm 0.45um PVDF膜 100个/包 1146.00 询价
6765-1302 PURADISC 13/0.2 PVDF 2000/PK 31271.00 询价
6778-1302 PURADISC 13/0.2PVDF S TT 50/PK 4859.00 询价
6779-1302 PURADISC 13/0.2 PVDF 100/PK 1146.00 询价
6792-1304 PURADISC 13/0.45 PVDF 500/PK 14092.00 询价
6792-1302 PURADISC 13/0.2 PVDF 500/PK 14231.00 询价
6777-1304 PURADISC 13/0.45 PVDF TT 50/PK 1860.00 询价
6777-1302 PURADISC 13/0.2 PVDF TT 50/PK 1860.00 询价
6790-2504 PURADISC 25 0.45PP (DP)1000/PK 17289.00 询价
6786-2504 PURADISC 25/0.45 PP 50/PK 2465.00 询价
6825-2517 PURADISC 25/0.7 GF/F 50/PK 2069.00 询价
6792-2510 PURADISC 25/1.0 GD1 1000/PK 17526.00 询价
6825-2527 PURADISC 25/0.7 GF/F 200/PK 3304.00 询价
6753-2510 PURADISC 25/1.0 NYL 1000/PK 17526.00 询价
6750-2502 PURADISC 25/0.2 NYL 50/PK 2358.00 询价
6753-2504 Puradisc针式滤器 25mm 0.45um NYL膜 1000个/包 17685.00 询价
6751-2510 PURADISC 25/1.0 NYL 200/PK 6601.00 询价
6750-2510 Puradisc针式滤器 25mm 1.0um NYL膜 50个/包 2465.00 询价
6794-2510 PURADISC 25/1.0 PES 1000/PK 17526.00 询价
6794-2514 Puradisc针式滤器 25mm 0.45um PES膜 无菌包装 1000个/包 15535.00 询价
6780-2504 PURADISC 25/0.45 PES 50/PK 1778.00 询价
6794-2512 Puradisc针式滤器 25mm 0.2um PES膜 独立无菌包装 1000个/包 10331.00 询价
6780-2502 PURADISC 25/0.2 PES 50/PK 1705.00 询价
6781-2510 PURADISC 25/1.0 PES 200/PK 6601.00 询价
6794-2504 PURADISC 25/0.45 PES 1000/PK 17685.00 询价
6781-2504 Puradisc针式滤器 25mm 0.45um PES膜 200个/包 3403.00 询价
6794-2502 PURADISC 25/0.2 PES 1000/PK 17526.00 询价
6781-2502 PURADISC 25/0.2 PES 200/PK 6611.00 询价
6780-2510 Puradisc针式滤器 25mm 1.0um PES膜 独立无菌包装 50个/包 1829.00 询价
6790-2502 PURADISC 25/0.2 PP 1000/PK 24352.00 询价
6788-2502 PURADISC 25/0.2 PP 200/PK 6601.00 询价
6786-2502 PURADISC 25/0.2 PP 50/PK 2445.00 询价
6798-2502 Puradisc针式滤器 25mm 0.2um PTFE膜 1000个/包 11217.00 询价
6798-2501 PURADISC 25/0.1 PTFE 1000/PK 17685.00 询价
6784-2510 PURADISC 25/1.0 PTFE 50/PK 2465.00 询价
6798-2510 Puradisc针式滤器 25mm 1.0um PTFE膜 1000个/包 17685.00 询价
6784-2502 PURADISC 25/0.2 PTFE 50/PK 2445.00 询价
6784-2504 Puradisc针式滤器 25mm 0.45um PTFE膜 50个/包 2465.00 询价
6785-2502 PURADISC 25/0.2 PTFE 200/PK 6670.00 询价
6784-2501 Puradisc针式滤器 25mm 0.1um PTFE膜 50个/包 1241.00 询价
6746-2504 PURADISC 25/0.45 PVDF 50/PK 2192.00 询价
6749-2504 Puradisc针式滤器 25mm 0.45um PVDF膜 1000个/包 20861.00 询价
6747-2504 PURADISC 25/0.45 PVDF 200/PK 6472.00 询价
6747-2502 Puradisc针式滤器 25mm 0.2um PVDF膜 200个/包 6472.00 询价
6746-2502 PURADISC 25/0.2 PVDF 50/PK 2395.00 询价
6790-0402 PURADISC 4/0.2 NYL 500/PK 9352.00 询价
6790-0404 PURADISC 4/0.45 NYL 500/PK 9352.00 询价
6789-0404 PURADISC 4/0.2 NYL 100/PK 2118.00 询价
6789-0402 PURADISC 4/0.2 NYL 100/PK 2118.00 询价
6786-0402 PURADISC 4/0.2 NYL S 50/PK 2015.00 询价
6784-0402 PURADISC 4/0.2 PTFE 100/PK 2138.00 询价
6783-0404 Puradisc针式滤器 4mm 0.45um PTFE膜 500个/包 5746.00 询价
6784-0404 PURADISC 4/0.45 PTFE 100/PK 2138.00 询价
6783-0402 PURADISC 4/0.2 PTFE 500/PK 9342.00 询价
6792-0404 PURADISC 4/0.45 PVDF 500/PK 17956.00 询价
6779-0404 PURADISC 4/0.45 PVDF 100/PK 3634.00 询价
6792-0402 PURADISC 4/0.2 PVDF 500/PK 18222.00 询价
6779-0402 PURADISC 4/0.2 PVDF 100/PK 3683.00 询价
6791-0402 PURADISC 4/0.2 PVDF S 50/PK 2442.00 询价
10462656 AQUA 30/0.45 CA 50/PK 1592.00 询价
10462655 AQUA 30/0.45 CA 100/PK 3226.00 询价
10462650 AQUA 30/0.45 CA 500/PK 13588.00 询价
10462945 FP 13/0.2 RC S MLL 50/PK 1988.00 询价
10462940 FP 13/0.2 RC S 50/PK 1952.00 询价
10462701 FP 30/0.2 CA 50/PK 1240.00 询价
10462710 FP 30/0.2 CA 100/PK 2286.00 询价
10462700 FP 30/0.2 CA 500/PK 10975.00 询价
10462601 FP 30/0.45 CA 50/PK 1209.00 询价
10462610 FP 30/0.45 CA 100/PK 2306.00 询价
10462261 FP 30/1.2 CA 50/PK 1292.00 询价
10462263 FP 30/1.2 CA 500/PK 11805.00 询价
10462520 FP 30/5.0 CN 50/PK 1230.00 询价
10462510 FP 30/5.0 CN 100/PK 2286.00 询价
10462500 FP 30/5.0 CN 500/PK 10866.00 询价
产品介绍

Puradisc™针头式滤器具有一流的质量的同时,又兼顾到产品的经济性。它可以快速有效的过滤样品,最大过滤量为100 ml。
Puradisc滤器由无色聚丙烯或聚碳酸酯材料制成,有标准进口和出口接头(除非另有说明)。有无菌包装、医疗级别包装可选,还有特殊长管出口,用于精确将样品分离到微型进样瓶,避免了空气阻塞作用。

特点和优点

. 采用优质外壳材料:无色聚丙烯 (Puradisc FP 30 和Aqua 30采用聚碳酸酯外壳)

. 标准进口和出口接头

. 提供无菌和医疗级别包装

. 提供带长管类型滤器(选配),精确过滤样品到微型进样瓶中

. 提供丰富多样的Whatman滤膜和玻纤滤膜

. 提供多种滤器尺寸可供选择 (4, 13, 25 或 30 mm) ,样品损失最小化

. 提供独立无菌包装,针对更严苛的要求

. 多种滤膜可供选择

Puradisc 4

特点

. 4 mm 直径针头式滤器

. 样品过滤量达 2 mL

. 样品吸附量低<10 μl,保证最大的样品回收量

. 可选长管出口规格

应用

. HPLC样品过滤去除固含物 – 提高色谱柱寿命

. 过滤毛细管电泳样品 – 去除杂峰

. 过滤冷灭菌*小体积样品过滤

. 紫外 / 可见分光光度法样品 – 使用管尖直接过滤到比色管中

. 光学损失 – 过滤样品以防止仪器的光学损坏并提高结果的准确性

. 极低的非特异性蛋白吸附(由于采用了最小尺寸的膜)

Puradisc 13

特点

. 13 mm 直径针头式滤器

. 样品过滤量达 10 mL

. 样品吸附量低<25 μl,保证最大的样品回收量

. 可选玻璃微纤维

. 可选长管出口规格

应用

. 生物样品准备,如毛细电泳、层析、SPR等

. HPLC样品制备

Puradisc 25

特点

. 25 mm 直径针头式滤器

. 过滤量高达100 mL

. 样品吸附量低,保证最大的样品回收量

. 可选玻璃微纤维

应用

. HPLC水相样品制备

. 生物样品准备,如毛细电泳、层析、SPR等

. 缓冲液

. 盐溶液

. 组织培养基

. 灌洗液过滤

. 无菌#分离

Puradisc FP 30

特点

. 30 mm 直径针头式滤器

. 更大过滤区域(比25 mm的大44%)

. 为水相样品而设计

Puradisc Aqua 30

专为环境样品的过滤而设计,用于COD和D°C分析之前。滤器在组装前,滤膜经过了预洗,这样降低了有机碳水平。

技术参数

类型 Puradisc 4 Puradisc 13 Puradisc 25 Puradisc 30/Aqua 30
外壳 聚丙烯 聚丙烯 聚丙烯 聚碳酸酯
过滤面积 0.2 cm2 1.3 cm2 4.2 cm2 5.7 cm2
最大压力 75 psi (5.2 bar) 75 psi (5.2 bar) 75 psi (5.2 bar) 100 psi (6.9 bar)
容器容量充满液体-含有空气 < 10 μL < 25 μL < 100 μL < 50 μL
尺寸 10.1 × 23.5 mm 16.3 × 19.8 mm 22.9 × 28.4 mm 26 × 34 mm
重量 0.55 g 0.95 g 2.7 g 4.7 g
过滤量 最大至 2 mL 最大至 10 mL 最大至100 mL 最大至100 mL
入口接头 Female luer lock Female luer lock Female luer lock Female luer lock
出口接头 Male luer Male luer Male luer Male luer
灭菌操作 高压灭菌121°C (最高131°C) 高压灭菌 121°C (最高131°C) 高压灭菌 121°C (最高131°C) 高压灭菌 121°C (最高131°C)

,

Cytiva Puradisc 针头式滤器信息由上海金畔生物科技有限公司为您提供,如您想了解更多关于Cytiva Puradisc 针头式滤器报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。

注:该产品未在中华人民共和国食品药品监督管理部门申请医疗器械注册和备案,不可用于临床诊断或治疗等相关用途